Ny SFV-tjänst: Minnesrunor.fi

Minnesrunor.fi är SFV:s nya webbplats för finlandssvenska minnesskrifter över hädangångna finlandssvenskar, och personer nära knutna till finlandssvenskheten.
Läs mera »
26.08.2016 kl. 15:10

Flytten till nya lokaler i Vasa och Åbo klar

I SFV:s nya utrymmen finns mötesrum som inom kort kan bokas av föreningar och organisationer.
Läs mera »
22.08.2016 kl. 10:00

SFV-kalendern 2016

SFV:s årsbok, SFV-kalendern, har utkommit i 130 år i obruten serie.
Läs mera »
15.06.2016 kl. 14:53

SFV:s stipendier för goda prestationer i svenska

I samband med studentdimissionerna delade SFV i finskspråkiga skolor ut tio stipendier med diplom, för goda prestationer i A- och B-svenska.
Läs mera »
08.06.2016 kl. 11:59

Hälsa3 - arbetsvälmående inom tredje sektorn

I oktober 2016 kör Hälsa3-projektet igång i Vasa, Åbo och Helsingfors.
Läs mera »
08.06.2016 kl. 11:56

Styrelsedagar

Evenemanget som ditt förbunds styrelse inte vill missa! Boka 8-9 oktober för en helg i Helsingfors.
Läs mera »
24.05.2016 kl. 09:52

SFV-magasinet 2/16 ute

Integration på svenska, årets pris- och medaljregn, Pippi på Vasa Teater... Detta och mycket mer kan du läsa om i årets andra nummer!
Läs mera »
16.05.2016 kl. 16:06

#G18prat.fi nu öppnad

Seminariekonceptet #G18prat har fått en egen webbplats. Gå in och ge förslag på nästa tema!
Läs mera »
03.05.2016 kl. 10:46

Beviljade bidrag 2016 (februariansökan)

Svenska folkskolans vänner delar år 2016 ut 708 674 euro i allmänna bidrag för ansökningar inom februariansökningsperioden. Av 1131 ansökningar beviljades 374 ändamål.
Läs mera »
26.04.2016 kl. 14:00

Solveig von Schoultz-tävlingen avslutad

Totalt inkom 117 bidrag. Prisutdelningen sker i början av september.
Läs mera »
20.04.2016 kl. 14:39

Pia Österman ny styrelsemedlem

Verksamhetsledare, FM Pia Österman valdes till ny styrelsemedlem på SFV:s årsmöte 30.3.
Läs mera »
05.04.2016 kl. 13:26

SFV med på Bokmässan i Helsingfors 2016

SFV lanserar åter två biografier på bokmässan i Helsingfors i oktober: över målaren, författaren och kulturhistorikern Helena Westermarck, och över kulturantropologen Hilma Granqvist.
Läs mera »
16.03.2016 kl. 13:50

SFV har en ny webbsida, än sen?

Det är inte längre en nyhet att en organisation lanserar en uppdaterad webbsida. Det gjorde SFV vid årsskiftet – för fjärde eller femte gången, beroende på hur man räknar. Men i år fanns det en betydande skillnad jämfört med föregående gånger.
Läs mera »
03.03.2016 kl. 13:38

Svenska skolan i Lahtis

SFV:s artikelserie om de svenska språköarna och deras skolor har flera gånger visat hur mycket som hänger på eldsjälars engagemang. När det gäller Svenska skolan i Lahtis är det i högsta grad sant – med fog kan man säga att knappast något blivit av utan rektor Karin Ihalainens insats.
Läs mera »
03.03.2016 kl. 13:24

SFV-magasinet 1/16 ute

Vet du var Finlands äldsta offentliga bibliotek finns? Svaret hittar du i årets första nummer.
Läs mera »
02.03.2016 kl. 10:23

SFV:s ordförande fick porträtt

Under en ceremoni tisdagen den 23 februari avtäcktes porträttet av SFV:s ordförande Per-Edvin Persson.
Läs mera »
23.02.2016 kl. 12:08

SFV:s mångårige styrelsemedlem Lars Huldén 90 år

Med anledning av SFV:s mångårige styrelsemedlem, hedersmedlem och donator Lars Huldéns 90-årsdag den 5 februari beslöt SFV:s styrelse att hylla jubilaren med en inbetalning på 5000 euro till Ester och Evert Huldéns minnesfond.
Läs mera »
03.02.2016 kl. 13:22

Ansök om SFV:s allmänna bidrag i februari

Ansökningstiden är hela februari (1-29.2.2016). Besluten skickas till alla sökande per e-post i slutet av april.
Läs mera »
01.02.2016 kl. 09:45

Topeliuspriset 2016 till Henrik Othman

Topeliuspriset, det finlandssvenska publicistpriset, gick i år till Henrik Othman, biträdande chefredaktör på Österbottens tidning.
Läs mera »
22.01.2016 kl. 21:30

Redovisa föreningens kurs i KURRE senast 15.1.

Vi börjar behandla kurser som ordnas under 2016 fr.o.m. 18.1.
Läs mera »
12.01.2016 kl. 15:24

Nu ute: SFV-biografi över Erik Cainberg

SFV fortsätter i år att ge ut sin biografiserie över berömda men kanske bortglömda finlandssvenskar. Av årets två böcker är boken om bildhuggaren Erik Cainberg – som verkade i brytningstiden mellan 1700- och 1800-talen – nästan en detektivhistoria.
Läs mera »
07.10.2015 kl. 10:05