Publikationer

Vi ger ut kultur- och bildningstidskriften SFV-magasinet, årsboken SFV-kalendern och böcker i vår bokserie, främst biografier. Vi ger också ut vinnarbidragen i våra skrivtävlingar: Arvid Mörne-tävlingen och Solveig von Schoultz-tävlingen. Du får SFV-magasinet och SFV-kalendern som medlemsförmån (15 e/år). Beställ vårt nyhetsbrev om SFV:s litterära aktiviteter (2-3/år)

SFV-Magasinet SFV-Kalendern bokserien vinnarbidragen

 


Bibliotek och arkiv

Bekanta dig med SFV:s bibliotek och arkivsamlingar

Frågor? e-posta redaktion@sfv.fi


Artikelidéer till SFV-magasinet och SFV-kalendern

Har du en god idé som kunde bli en bra artikel eller ett intressant reportage? Vi tar gärna emot artikelidéer till SFV-magasinet och SFV-kalendern som tangerar SFV:s verksamhets- och syftesområden: finlandssvenska bildnings- och kultursträvanden. Kontakta informationsansvarig Christine Skogman, christine.skogman@sfv.fi (040-5136 418).


Vill du skriva för SFV:s biografiserie?

I SFV:s bokserie presenterar SFV personer som i tiderna varit berömda eller notabla finlandssvenskar och som utfört insatser på olika konstnärliga eller samhälleliga områden, men som nu riskerar att glömmas bort i historiens dimridåer. Hittills har serien innehållit allt från äventyrare och entreprenörer till konstnärer, författare och retoriker.

Skicka på redaktion@sfv.fi in ett förslag på en ny biografi, och föreslå helst även en lämplig författare. Om du själv är den tilltänkte författaren, skicka inte in ett färdigt manus, utan ett synopsis på 1-2 A4-sidor. i synopsiset behöver du inte betona varför personen i fråga är värd en biografi, eller nämna kända CV-detaljer. Biografikommittén är mer intresserad av din idé om vad biografin kunde innehålla (en preliminär innehållsförteckning), och ditt angreppssätt på det material som finns att tillgå, samt vilket bakgrundsmaterial som finns att tillgå. Varför brinner du för att skriva en biografi om just denna person?

Innan du skickar in ditt förslag och din synopsis, läs gärna intervjun (pdf) med biografigruppens ordförande Gustaf Widén från 2017. Notera att många manus för tillfället är under arbete. Om ditt projekt godkänns kan första tillgängliga publiceringstidpunkt ligga 4-5 år i framtiden.