Allmänna bidrag


Det här kan du ansöka om bidrag för

Vi vill uppnå förändringar till det bättre inom den svenskspråkiga utbildningen, kulturen och fria bildningen i Finland – de områden vi enligt våra stadgar ska jobba för. Därför arbetar vi fokuserat genom bidragsutdelning och egen verksamhet mot fyra mål. Målen har vi ringat in på basen av forskning, fakta och omvärldsanalyser.

Målen presenteras i rutorna nedan. Brinner du för samma sak? Arbetar din organisation eller skola för samma mål? Då ska du ansöka om bidrag av oss! Tillsammans kan vi göra en skillnad och arbeta för en förändring till det bättre i samhället. 
 

Ansöker du om bidrag för ett projekt vars verksamhet riktar sig till personer med synnedsättning? I SFV:s fyra mål ingår målgruppen. Välj det mål som bäst motsvarar verksamheten i ditt projekt. I den elektroniska ansökningsblanketten väljer du målgruppen personer med synnedsättning.

Målen

Ansök om bidrag


Vem kan ansöka?

 • registrerade organisationer, kommuner och sammanslutningar
 • privatpersoner
 • arbetsgrupper

När kan du ansöka? Vi har fri ansökningstid för våra allmänna bidrag. Vi behandlar ansökningarna i sex ansökningsomgångar. Då den aktuella omgångens ansökningstid löper ut startar följande ansökningsomgång omedelbart. Du kan alltså skicka in din ansökan när som helst under året.

När får du besked? Efter att den aktuella omgången tagit slut behandlas alla ansökningar som inkommit. Slutligt beslut fattas av styrelsen vid nedanstående tidpunkter:

 • 19.12.2023
 • 22.2.2024
 • 18.4.2024
 • 5–6.6.2024
 • 23.8.2024
 • 24.10.2024
 • 19.12.2024

Vår målsättning är att behandlingstiden är maximalt 3 månader. Under sommaren kan tiden förlängas. Notera att vi inte beviljar bidrag retroaktivt. Projektet kan inte vara slutfört (slutdatum i ansökan) innan närmast följande styrelsedatum.

Ifall bidrag beviljas förbinder du dig eller den organisation du representerar att:

 • genomföra projektet så långt som möjligt enligt den plan du uppgivit i ansökan (i annat fall ta kontakt)
 • uppge i projektkommunikationen att SFV är finansiär
 • sända in en redovisning senast 3 månader efter att projektet är avslutat.

Lämna in redovisningen i tid. Annars riskerar du ett krav på återbetalning.

Du får gärna dela information om ditt projekt med SFV. Då kan vi göra gemensamma kommunikationssatsningar i SFV:s egna kanaler.

Läs frågor och svar om SFV:s allmänna bidrag


Redovisa bidrag

Redovisa SFV-bidraget senast 3 månader efter avslutat projekt. 

Logga in med samma e-postadress som du använde då du ansökte om bidraget.

Har du glömt lösenordet eller är det första gången du använder SFV:s nya ansökningssystem som togs i bruk 2022? Klicka Problem vid inloggning? och följ instruktionerna.

Redovisa bidraget här


 

Utvärdering

Vi vill säkra att de bidrag vi delar ut har största möjliga effekt. Därför kan vi utvärdera de projekt vi stöder. Läs mer om SFV:s utvärdering, och ta del av SFV:s utvärderingspolicy.