SFV:s bokserie

Varje höst strävar vi till att ge ut två biografier över finlandssvenska personligheter i vår bokserie, och vi ger också vinnarbidragen i våra literära tävlingar. Vi ordnar även regelbundet biografisymposier och biografikvällar.

Via länken nedan kan du prenumerera på ett nyhetsbrev som gäller SFV:s litterära verksamheter (bokserien, bokcirklar, biografisymposier etc).

Prenumerera

SFV:s böcker beställer och betalar du direkt på www.boklund.fi
Kan du inte beställa över nätet? Ring in din beställning på 044-3788 363

Bibliotek (som erhåller våra biografier gratis) och återförsäljare: e-posta info@boklund.fi

Fråga även efter de senaste utgåvorna i välförsedda bokhandlar. I Helsingfors säljer även Old Times på Annegetan 12 utvalda biografier. Blädderexemplar hittar du i SFV-huset G18 i Helsingfors på Georgsgatan, samt i Åbo och Vasa på SFV-kanslierna.

Henrik Ekberg (red.)
Ett land i kamp
Veteranernas insats i krigen 1939–1945

Ett efterlängtat nytryck är här!

Varför lyckades Finland bevara sin självständighet efter andra världskriget, trots att man förlorat kampen mot sin stora och mäktiga granne, en aggressiv supermakt? Orsaken till att Finland undick det öde som drabbade nästan alla östeuropeiska stater – att leva ett halvt sekel under ofrihet och tvång – var att landet aldrig ockuperades av främmande trupper. Finlands soldater gjorde därmed en insats som garanterar dem fosterlandets eviga tacksamhet. Priset de betalade var högt, med över åttiotusen stupade vid fronten och många fler sårade, men målet uppnåddes: att bevara Finlands frihet.

Boken gavs ursprungligen ut år 1999, då det gått 60 år sedan Sovjetunionens anfall. Boken sammanfattar krigshändelserna från Finlands tre krig åren 1939-1945 på ett lättfattligt sätt, och i tillägg får skeendena djup av några finlandssvenska krigsveteraners och truppförbands erfarenheter.

Beställ

ISBN 978-952-7076-63-7 
Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner - volym 240

 


72 sidor. Illustrerad. Klicka bilden för större version.

Raili Gothóni
Ina Colliander
– människan bakom bilderna

Ina Collianders (1905–1985) konstverk präglades av ljus, värme och en förandligad syn på konstnärsrollen. Hon upplevde personligen ryska revolutionen, vinterkriget och fortsättningskriget, men trots de många traumatiska upplevelserna och ett tidvis stormigt äktenskap vägrade hon avbilda livets avigsidor. I stället gav hon uttryck för det vackra och det mystiska. 

Raili Gothóni har undersökt vilka händelser som formade Ina Collianders liv, ur vilka källor hon hämtade kraft och inspiration, och vad Ina Collianders andliga konst berättar om henne som människa. 

SFV:s biografiserie, nr 22
Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner nr 238
ISBN 978-952-7076-61-3

Läs en intervju med författaren


Beställ

Pärmen på Ina olliander-biografin visar ett självporträtt, där Colliander även målat en av sina träsnuttsänglar.216 sidor, rikt illustrerad. Klicka bilden för större version.

Annvi Gardberg & Matias Kaihovirta
Brandtal för världsrevolution – Allan Wallenius och hans röda resor

Allan Wallenius (1890–1942) satte allt på ett kort när de röda gjorde revolution 1918, och brände alla broar till Finland. Han hörde till den grupp röda som efter inbördeskriget flydde från landet. Han rörde sig i Sovjetryssland, Schweiz, Sverige och USA och försökte verka för revolution i Finland och i hela världen. Han hörde till de exilkommunister som råkade ut för Stalins utrensningar på 1930-talet; han dömdes 1938 för förräderi mot Sovjetunionen, och dog i fängelse år 1942.

Annvi Gardbergs och Matias Kaihovirtas biografi kastar ljus över ett sällsynt finlandssvenskt öde: en kommunist som verkade i Kominterns innersta kärna och vars livsstig sträckte sig över flera länder och kontinenter.

SFV:s biografiserie, nr 21
Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner nr 236
ISBN 978-952-7076-58-3

Läs en intervju med författarna

Beställ

354 sidor, rikt illustrerad. Klicka bilden för större version

Pia Heikkilä
Klippan i en krets av kvinnor: Anna Bäckström – en aboensisk aktivist

Anna Bäckström (1875–1943) var en spindel i nätet i det svenska Åbo och kring återupprättandet av Åbo Akademi år 1918. Hon var föreningsaktiv och drivkraft bland kvinnorna inom kvinnosaksföreningen Åbounionen. Hon bröt mönster och gifte sig aldrig – för att kunna verka aktivt i yrkeslivet. Hon drog i många trådar och skötte affärer bland professorer, rektorer, gårdskarlar och springpojkar. Hon skrev tyvärr aldrig sina memoarer, men hennes liv finns bevarat i närmare tusen brev, som Pia Heikkilä använt som utgångspunkt för sin biografi.

SFV:s biografiserie, nr 20
Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner nr 234
ISBN 978-952-7076-56-9

Läs en intervju med författaren

Beställ

Pärmen till Anna BÄckström-boken. En medelåldersa Anna Bäckström ser e aning ängslig ut. På pärmen 'även ien inbjudan till en kvinnokongress i Stockholm.

316 sidor, rikt illustrerad. Klicka bilden för större version.

Raili Gothóni

Tito Colliander - Människan bakom böckerna

Författaren Tito Collianders (1904–1989) sanningsletande och hans kritiska inställning till banala svar på existentiella frågor tilltalar också dagens människor med en aktualitet som vägrar blekna. Hans självbiografier – men också hans romaner – återspeglar barn- och ungdomsåren i S:t Petersburg, svältåret efter ryska revolutionen och vandringsåren i Europa. Han sammanflätar platser, tider, åldrar och generationer okronologiskt och osystematiskt till en helhet som undflyr entydiga tolkningar. Bokens författare Raili Gothóni (f. 1951) är teologie doktor och docent vid Helsingfors universitet. Hon har publicerat böcker och artiklar om religionspsykologi, diakoni och mångkulturella frågor. 

SFV:s biografiserie, nr 19
Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner nr 228
ISBN 978-952-7076-50-7 

Läs en intervju med författaren

Pärmen på Raili Gothónis biografi över Tito Collianbder

Jonas Ahlskog, red.
Människans allsidiga utveckling
- esseär om bildningens roll i det 21. århundradet

Om bildningsidén skall väckas till liv, vad borde den handla om? I SFV-antologin, redigerad av historikern och filosofen Jonas Ahlskog,  granskar filosofer, pedagoger, ekonomer, språkforskare, folkbildare och debattörer hur bildningsidén kan bli en avgörande kraft både för samhällelig och personlig utveckling: Behövs bildning för att demokratin skall fungera? Hur hänger bildning och självförståelse ihop? Vad är bildningens roll för hållbar utveckling?

Boken åtföljs av essäer, bildningssamtal och fördjupande intervjuer på bildningskraft.sfv.fi. Delta själv i diskussionen i Bildningkrafts Facebookgrupp.

Skrifter utgivna av Svenska folksolans vänner nr 230
ISBN 978-952-7076-52-1

beställ

till bildningskraft


Pärmen till bildningsantologin

Jan-Ivar Lindén:
Paradis och modernitet 
– Om livssysnen hos Lars-Ivar Ringbom

Lars-Ivar Ringbom (1901–1971) var professor i konsthistoria vid Åbo Akademi, aktiv medlem i den modernistiska Quosego-gruppen samt internationell specialist på paradisets ikonografi. Jan-Ivar Lindén fångar Ringboms livssyn genom en reflekterande dialog som vinnlägger sig om att kritiskt pröva speciellt de filosofiska och epokbundna synsätten. Boken illustreras inte enbart av Lars-Ivar Ringboms egna verk, utan även av hans syster Lenas konst, som ofta förefaller anknyta till ämnen som var viktiga för Lars-Ivar.

SFV:s biografiserie, nr 18
Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner nr 225
ISBN 978-952-7076-46-0

Läs mer om boken

Beställ

Ringbom-biografins pärm är tvådelad: överst en oljemålning av Lars-Ivar Ringbom föreställande ett klippigt skär, underst ett fotografi från hans barndom med unga och barn i vattnet.

220 sidor, rikt illustrerad. Klicka pärmen för stor version.

Fabian Dahlström:
John Rosas 
Cellist – kördirigent – musikprofessor

Många minns John Rosas (1908–1984) som ledare för studentsång i Åbo och för tusenhövdade körer. Han skrev också egna verk, men undvek att kalla sig kompositör. Som professor vid Åbo Akademi gjorde han stora insatser, inte minst då all musik vid akademin 1968 fick hemvist i det nybyggda Sibeliusmuseum. Fabian Dahlström beskriver John Rosas väg från hembyn Harsböle i Lappträsk till professuren i musikvetenskap och folkdiktsforskning i Åbo – en väg som hela tiden utmärktes av den nära kontakten med utövad musik

SFV:S biografiserie, nr 17
Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner 224
ISBN 978-952-7076-45-3

Läs mer om boken

Beställ

Pärmen till John Rosas-biografin visar John Rosas i dirigenttagen bakom ett utomhuspodium.

236 sidor, rikt illustrerad. Klicka pärmen för stor version.

Sigbritt Backman
”Under fru Björkmans ledning”
Evy Björkman - folkbildare, skribent och husmor

Då Evy Björkman (1876–1960) gick i pension vid 80 års ålder år 1956, hade hon arbetat för ungdomsrörelsen och det fria bildningsarbetet i nästan 50 år. Sigbritt Backman beskriver ingående hur Björkman arbetade för flera olika aktörer inom det fria bildningsarbetet, utgående från hur Björkmans roll som folkbildare och kvinna tog form genom olika engagemang och personliga kontakter. Evy Björkman skapade ett kontaktnät som i geografisk bemärkelse omfattade hela Svenskfinland, och även kretsar inom det fria bildningsarbetet i Sverige. Hon hade kontakter inom ungdomsrörelsen, det fria bildningsarbetet och den akademiska världen, och stod ständigt i kontakt med folk inom föreningarna, med föreläsare, med studiecirkelfolk och med åhörare på olika sammankomster. Målsättningen var alltid den samma: att genom föreläsningar, kurser och studiecirklar sprida bildning och kunskap till den svenskspråkiga befolkningen i Finland, speciellt till ungdomen.

SFV:s biografiserie, nr 16
Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner 221
ISBN 978-952-7076-41-5 

Läs en intervju med författaren

Beställ

Pärmen till biografin över Evy Björkman

191 sidor, illustrerad. Klicka pärmen för stor bild.

Raili och René Gothóni
Rafael Karsten – bland indianfolk i Sydamerika

I sin biografi över etnologen och religionsforskaren Rafael Karsten (1879–1956) hittar René och Raili Gothóni tre sammanbindande teman: religion, äventyr och utanförskap – alla med rötter i Karstens barndom och uppväxt. Hans äventyrliga, djupgående och banbrytande forskning bland indianfolken i Sydamerika ledde till stor popularitet, men senare anpassade han sig inte till utvecklingen inom antropologin och sociologin, och blev en outsider inom den akademiska världen.

SFV:s biografiserie, nr 15
Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner 218
ISBN 978-952-7076-38-5 

Beställ

Rafael Karsten-pärmen

290 sidor, rikt illustrerad. Klicka pärmen för stor bild.

Camilla Granbacka
Sigrid Schauman — med palett och penna

Sigrid Schauman (1877–1979) var kvinna, bildkonstnär, kritiker, ensamförsörjare och modernist under en tid som inte gynnade en sådan rollblandning. Som konstnär intresserade hon sig mer för färg än för form; både landskapen och porträtten är särpräglade och sensibla. Camilla Granbackas heltäckande biografi visar hur Schauman utvecklades ännu som 80-åring, och hur hon på äldre dar anammade ett rätt burdust sätt att umgås, troligtvis för att hon i själva verket var en rätt blyg person.

SFV:s biografiserie, nr 14
Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner 215
ISBN 978-952-7076-36-1 

Beställ

Sigrid Schauman-pärmen

264 sidor, mycket rikt illustrerad. 225x220 mm.
Klicka pärmen för stor bild.

Lena von Bonsdorff
I väntan på Herkules
Martin Wegelius - banbrytande musikpedagog

Martin Wegelius (1846–1906) grundade Hel­sing­fors Musikinstitut, föregångaren till Sibelius-Akademin. Men hans egna ambitioner som tonsättare och dirigent överskuggades av personliga motsättningar under det nationella identitets­sökandet i slutet av 1800-talet. Lena von Bonsdorffs biografi visar att Martin Wegelius envisa kamp i ett svartvitt ideologiskt klimat kan vägleda oss även i dagens polariserade identitetsdiskussion.

Musikpedagog Lena von Bonsdorff har även verkat som kördirigent (Akademiska Damkören Lyran), musikredaktör (Hbl) och frilansskribent. Vid Martin Wegelius-institutets sommarkurser verkade hon i många år som lärare i teori och körledning. Hon har tidigare utkommit med biografier över tonsättaren och dirigenten Nils-Eric Fougstedt Barfota i cylinder (Söderströms 2001) och Roger Lindberg Mentor, mecenat, musikhandlare (Schildts & Söderströms 2012).

SFV:s biografiserie, nr 13
Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner 213
ISBN 978-952-7076-32-3 

Beställ

Läs mera om boken

Martin Wegelius-pärm

396 sidor, rikt illustrerad. Klicka pärmen för stor bild.

Ladda ner Wegelius "Regler för inövning av körer" (pdf)

Anders G Lindqvist:
Johannes Klockars  - folkbildningens trotjänare
Folkbildaren Johannes Klockars (1867–1932) levde då det unga Finland insåg utbildningens betydelse för en större medborgarjämlikhet. Hans arbetsfält var nya skolor, föreningar, tidningar, handböcker – och ett utvidgat samarbete på ett brett kulturfält. Anders G. Lindqvists heltäckande biografi visar att Klockars var en idealist, men ingen världsfrånvänd drömmare. Han åstadkom saker, tack vare en imponerande arbetskapacitet. 

Anders G. Lindqvist var pol.mag. från Åbo Akademi och var  verksam inom sparbanksrörelsen, som marknadschef och medlem av Sparbanksförbundets direktion. Han innehade ett flertal förtroendeuppdrag inom föreningsvärlden, och skrev ett tiotal organisations- och företagshistoriker, bl.a. Sparbanken i Borgå 150 år, Fem åboländska sparbanker, Åren vid kåren (Åbo Akademis studentkår), En folkrörelse väller fram (den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsens första 50 år) samt 25 år spelglädje (Finlands svenska spelmansförbund).

SFV:s biografiserie, nr 12
Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner 212
ISBN 978-952-7076-30-9 

Beställ

Läs mera om boken

212 sidor, rikt illusrerad. Klicka pärmen för stor bild.

Sofia Häggman:
Hilma Granqvist - antropolog med hjärtat i Palestina
Sofia Häggmans biografi över Hilma Granqvist (1890–1972) handlar om Finlands första kvinnliga filosofie doktor i sociologi. Granqvist gjorde ett banbrytande kulturantropologiskt fältarbete i Palestina åren 1925–1931, där hon idag hyllas som en hjältinna, eftersom hennes dokumentation räddade väsentliga delar av palestinsk kulturhistoria från förstörelse och glömska. Att Hilma Granqvist idag är nästan totalt bortglömd i sitt hemland är därför nästan ofattbart, men får delvis sin förklaring av hur medvetet hon motarbetades av sina manliga kolleger i sin akademiska karriär.

Häggman är den första som systematiskt gått igenom Hilma Granqvists omfattande arkiv, som av olika orsaker består av femtio lådor i Åbo och nittiofem lådor i London - osorterade högar av brev, utkast till brev, artikel­manus, fältanteckningar, dagböcker, fotografier och diverse lösa anteckningar - ofta så att dagboksanteckningar från samma månad återfinns i båda städerna. I boken kan läsaren  glädjas, grämas, oroas och sörja tillsammans med Granqvist, genom varje framgång, överraskning och bakslag, som hon levande och detaljerat noterade i sina brev och dagböcker. 

SFV:s biografiserie, nr 11
Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner 208
ISBN 978-952-7076-25-5

Beställ

Läs mer om boken och författaren

Hilma Granqvist-pärm

330 sidor, rikt illustrerad

Klicka på pärmen för stor version

Arne Pedersen:
Helena Westermarck - intellektets idoga arbetare

Arne Pedersens biografi över Helena Westermarck (1857–1938) skapar en mångsidig bild av målaren som bidrog till att införa naturalismen i finsk konst, författaren som med stor iver skrev in kvinnorna i Finlands historia, kvinnosakspionjären och politikern, tidskriftsredaktören, journalisten, litteratur- och konstkritikern, historikern och föreningsmänniskan.

Den senaste åren har intresset för bildkonstnären Helena Westermarck dominerat, medan författaren har hamnat i skymundan. I sin biografi lyfter Pedersen emellertid upp Westermarck som ett slags kvinnlig motsvarighet till Runeberg och Topelius, lika viktig för att vi skall få en fullödig bild av Finlands historia.
Ingen har med samma frenesi skrivit in kvinnorna i Finlands historia. Och trots att Westermarck i den tidigare litteraturhistorien beskrivs som en ganska torr och nykter verklighetsskildrare – fattas inte i hennes prosa många rafflande sekvenser av förbjudna passioner och bråd död.
Pedersen beskriver även Westermarcks banbrytande insats inom kvinnorörelsen, inte minst som redaktör, skribent och kvinnopolitisk ideolog. Ställningstaganden i andra samhällsfrågor tas även upp, liksom frågan om Westermarcks politiska orientering – i vilken mån var hon en radikal eller en konservativ opinionsbildare? Men även målaren Westermarck analyseras

SFV:s biografiserie, nr 10
Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner 207
ISBN 978-952-7076-23-1

Beställ

Läs mer om boken och författaren

320 sidor, rikt illustrerad

Klicka på pärmen för stor version

Henrik Knif:
Bränna vingarna: Erik Cainberg och hans värld

Erik Cainberg (1771–1816) kom från enkla förhållanden i Nedervetil i Österbotten, upptäcktes av Jacob Rijf, och fick tack vare sin talang studera i mästerbildhuggaren Johan Tobias Sergels ateljé i Stockholm. 

Han fick ett kungligt stipendium för en vistelse i Rom, men tiden i Rom blev improduktiv. Efter en tid i Stockholm, då han allt mer började falla ur Sergels favör, fick han sitt största uppdrag, att utforma friserna i solennitetssalen i det nya storfurstendömets akademihus i Åbo. Där blev han bland de första konstnärerna som behandlade teman som gällde den uppvaknande finska nationen, men han dog under oklara omständigheter innan arbetet blev riktigt färdigt.

Boken är en detektivhistoria i försöken att finna hållpunkter i Cainbergs splittrade och långt odokumenterade liv. Henrik Knif placerar Cainberg i kontexten av den omgivande och oroliga politiska tiden och kulturlandskapet kring sekelskiftet 1700–1800. En tid då nationalitets- och identitetsperspektiv ännu inte dominerade vår gestaltning av världen.

Bokens författare Henrik Knif är kulturhistoriker, docent i Åbo och bokredaktör i Helsingfors. Han har intresserat sig för den biografiska genren (tidigare huvudredaktör för Biografiskt lexikon för Finland), för olika konstformers utveckling och utbredning. Skriftställare och litteratörer, tidningspressens historia och operans tidiga år hör till hans forskning. Han tar gärna upp mindre välutforskade kulturkontakter över gränserna i äldre tiders Europa.

Ladda ner ett sampelkapitel
Läs en intervju med författren Henrik Knif

Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner – volym 205
SFV:s biografiserie, nr 9
ISBN (hft.) 978-952-7076-19-4 ISBN (EPUB) 978-952-7076-20-0 

Beställ

Eri Caineberg-boken

192 sidor, rikt illustrerad

Klicka på pärmen för stor version

Katarina Gäddnäs:
”Allt liv är Ett” Prästen och författaren Valdemar Nyman

När Valdemar Nyman (1904–1998) kom till Finströms församling på Åland på 1930-talet, fick församlingsbor och andra vänja sig vid hans svindlande dans i tanke, teologi, liv och litteratur. Han öppnade många dörrar mellan kyrkoliv och kultur på Åland och i Svenskfinland, och skapade ett uppfriskande korsdrag i trånga kulturkorridorer och instängda kyrkor. 

Hans kulturgärning innefattar ett tjugotal böcker och tusentals predikningar, artiklar, essäer, konstrecensioner och folkbildande föredrag. Nyman var en världsmedborgare, hans livshållning öppen och vidsynt. Valdemar Nyman var och är folkkär, men hans författarskap är inte särskilt folkligt. Tankarna svingar sig i kosmiska språng, inspirerade av tusentals år av myter, andlighet och filosofi. 

Valdemar Nyman var inte okontroversiell. Han fick också utstå besk kritik – från sin församling, från kolleger och från stiftsledningen. 

Katarina Gäddnäs (f. 1970) är författare och frilansjournalist. Hon är ofta anlitad som moderator och samtalsledare både i Sverige och i Finland. Gäddnäs är född och bosatt på Åland, studerade teologi vid Åbo Akademi i början av 90-talet. Hon har skrivit ett antal diktsamlingar och reportageböcker och är en aktiv samhällsdebattör. Hennes senaste diktsamling Vitbok kommenterar samhälle, politik och ekonomi.

Ladda ner ett sampelkapitel
Läs en intervju med författaren Katarina Gäddnäs

Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner – volym 204
SFV:s biografiserie, nr 8
ISBN: 978-952-7076-17-0 (hft.) 978-952-7076-18-7 (EPUB)

Beställ

152 sidor, rikt illustrerad

Klicka på pärmen för stor version

Jan Nåls:
Gränsfall: Algoth Niska - Fotbollsstjärnan - Smugglaren - Välgöraren

Äventyraren Algoth Niska (1888-1954) levde under den kanske mest dramatiska tiden i Finlands och Europas historia, och han deltog i många av tidens centrala historiska händelser. Han formades tidigt av sin konstnärliga och kreativa familjebakgrund, men han var varken en stor samhällspåverkare eller en konstnär som lämnade ett komplext livsverk efter sig. Hans eget liv blev ett slags konstverk – en performance där han bevisade sin vilja och längtan till en fri existens, utanför samhällets normer och lagens strikta ramar. 

Niska var en individ ut i fingerspetsarna – under en period då totalitära krafter i världen försökte utplåna individen så gott de kunde. Han var också på många sätt en modern människa. Han var en tolerant världsmedborgare som undvek plikter och ansvar, och var alltid på jakt efter snabba vinster och extrema upplevelser. Han var en mästare på att hitta dem – ofta på fel sida om lagen. 

Jan Nåls har använt sig av historiska källor som inspiration och utgångspunkt, och placerat Algoth Niska i händelsernas mittpunkt. Vissa saker och händelser som beskrivs i boken är fiktiva. I boken ingår också en längre essä om Algoth Niska som person.

Ladda ner ett sampelkapitel
Läs en intervju med författaren Jan Nåls

Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner – volym 201
SFV:s biografiserie, nr 7
ISBN 978-952-7076-03-3 (hft) 978-952-7076-05-7 (EPUB)

Beställ

Algoth Niska-boken

120 sidor, rikt illustrerad

Klicka på pärmen för stor version

Henrik Huldén:
Kirurgen som kunde trolla - En biografi över Claës Cedercreutz

När Claës Cedercreutz (1917–1991) mognar till yrkesverksam läkare har han tillbringat fem år i löpgravarna. Studierna ska avslutas, samtidigt som intresset för magi och trolleri måste få utlopp. Det är ofta sammanträffanden som leder till de parallella banorna i Claës Cedercreutz liv: läkarjobb, trolleri och cirkusliv, hypnos och skrivande. Till synes skilda världar, men i Claës Cedercreutz förenade på ett ovanligt sätt. 
Som finlandssvensk med sin huvudsakliga verksamhet på finska i det helfinska Fredrikshamn förblev Claës Cedercreutz ganska okänd för den finlandssvenska allmänheten. Hur stor han är i lokalsamhället framgår av att Fredrikshamnarna år 2012 valde att uppkalla en nybildad kvartershelhet kring sjukhuset efter honom till ”Reutsinmäki” (Reutsibacken).

Henrik Huldéns bok handlar om en skicklig kirurg, en burdus läkare, en hypnoterapeut, en cirkusdirektör, en visförfattare, en entusiasmerare, en rimmare, en regelbrytare, en medmänniska, en grov skämtare, en pådrivare, en social begåvning – en renässansmänniska.

Ladda ner ett sampelkapitel (pdf)
Läs en intervju med författren Henrik Huldén

Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner – volym 200
SFV:s biografiserie, nr 6
ISBN 978-952-7076-02-6 
(hft) 978-952-7076-04-0 (EPUB)

Beställ

En finskspråpkig version har getts ut av Litorale.

240 sidor, rikt illustrerad.

Klicka på pärmen för stor version

Bo Lönnqvist:
Alma Söderhjelm - Ett litteraturantropologiskt porträtt

Bo Lönnqvists porträtt av Alma Söderhjelm (1870–1949) är en existentiell biografi över en kalejdoskopisk författare och historisk forskare. Genom en litteraturantropologisk analys av hennes sätt att skriva och skapa sina verk samt genom närläsning av dagböcker och brev ger Lönnqvist inblickar i Alma Söderhjelm som kulturell varelse och av hur de olika elementen i hennes intellekt intar skiftande konstellationer. Boken förmedlar också en bild av en samtida intellektuell kultur.

Boken är tematisk uppbyggd kring Människan i gränslandet, Berätterskan – Stilmänniskan – Historieregissören, I vetenskapens karga utmarker, Den psykologiska blicken, Vänskap – Kärlek – Lycka. 

Beställ

Ladda ner ett sampelkapitel (pdf)
Läs en intervju med författaren Bo Lönnqvist

Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner – volym 198
SFV:s biografiserie, nr 5
ISBN 978-951-9087-18-4

 

280 sidor, rikt illustrerad.

Klicka på pärmen för stor version. 

Pia Heikkilä:
Anna Bondestam - det röda Svenskfinlands röst

Som finlandssvensk författare i mitten av 1900-talet sticker Anna Bondestam (1907-1995) ut. Hon kommer från arbetarklassen, är österbottning, aktiv socialdemokrat och kvinna – i en tid då de flesta finlandssvenska författare har en helt annan social bakgrund. Bondestam skriver epik och skildrar bygdernas människor under en period då modernism och självspegling var i ropet.
Utåt sett går det bra för Anna Bondestam; hennes böcker trycks i stora upplagor, recensenterna är förtjusta och hon prisbelönas. Ändå känner hon sig som en outsider. Hon upplever att hon inte passar in, att hon inte hittar en roll som överensstämmer med hennes ambitioner och mål. Inom den finlandssvenska arbetarrörelsen hyllas hon för sin insats som dess historietecknare – men i salongerna upplever hon sin politiska hemvist som en belastning.
Fem bitar bildar stommen för bilden som Pia Heikkilä tecknar av Anna Bondestam: hennes lyskraftiga föräldrar, banden till Jakobstad, uppväxten inom socialdemokratin, den intellektuella läggningen och klassresan. Slutresultatet blir en livsberättelse som fascinerar, trots att Bondestams liv ytligt sett saknar spektakulära skeenden eller färgstark dramatik. I stället tolkas Anna Bondestams personliga utveckling mot fonden av de  politiska och sociologiska förändringsmönstren i 1900-talets Finland.

Beställ

Läs en interrvju med författaren Pia Heikkilä

Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner – volym 195
SFV:s biografiserie, nr 4
ISBN 978-951-9087-15-3


 

260 sidor, rikt illustrerad

Klicka på pärmen för stor version.

 

Anna Lena Bengelsdorff:
Eirik Hornborg  – orädd sanningssägare och rättskämpe 

Eirik Hornborg (1879–1965) var skolman, författare, publicist och retoriker. Han var historikern som behandlade allt från sitt eget lands historia till världshistoria och sjöfart, krig, indianer, sjörövare, Roms forntid – och bidrog länge till att ge historiskt intresserade finlandssvenskar deras allmänbildning. Han var den oförskräckta journalisten och sanningssägaren som aldrig tvekade att höja rösten då det gällde omistliga värden. Och han var den äventyrslystne seglaren och resenären. 

Hornborg var van vid självständigt tänkande, han var historieforskare och det visade sig snart att han, fastän han blott ett år tjänstgjort som ’man i ledet’, hade en blick för militära problem och förmåga att bedöma dem, som mången hög officer, som i åratal studerat vid en krigsakademi, kunde avundas honom. Det var överstelöjtnant Matti Teräs omdöme år 1964 om Hornborgs verksamhet i de riksdagsutskott som under de första självständighetsåren skulle bygga upp den finska försvarsförmågan. Men år 1939 hade man tyvärr ännu långt kvar till allt som det Hornborg rekommenderat.

Anna Lena Bengelsdorffs bok vittnar också om hur Eirik Hornborg hann leva ett harmoniskt familjeliv, och förbli en trofast vän till de människor som följde honom ända från ungdomsåren.
Fil.mag. Anna Lena Bengelsdorff har verkat som lärare i historia, samhällslära och nationalekonomi vid flera skolor i Helsingfors. Sedan 1999 har hon skrivit kolumner och kåserier främst i Hufvudstadsbladet, och gett ut två kåseriböcker. År 2009 fick hon Svenska Folkskolans vänners folkbildningsmedalj och pris för ”en mångsidig och inspirerande lärargärning”. 

Beställ

Ladda ner ett sampelkapitel (pdf)

Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner – volym 194
SFV:s biografiserie, nr 3
ISBN 978-951-9087-12-2

 

184 sidor, rikt illustrerad.

Klicka på pärmen för stor version.

Marit Lindqvist:
Aleko Lilius – med äventyret i portföljen

Enligt polisens adresskort var Aleko Lilius (1890-1977) bl.a. affärsman, järnvägskung, konsul, filmskådespelare, fabrikör, svindlare och författare. Hans liv var mångskiftande och splittrat över tid och rum. Han skrev tusentals artiklar, en bibliografi på sjutton böcker samt två memoarböcker.
Men trots det är han mer ihågkommen som äventyraren, mannen med sällsynt aktivt och företagsamt lynne, och vars otal igångsatta projekt alltid hade något storstilat över sig. I förordet till sin bok Min kinesiska krigsbok (1928) ber Aleko Lilius oss ”att för en stund glömma växlarnas förfallodag, familjebråket, hushållsbekymren och allt vad till vardagslivets jäkt och slit hörer, och i tankarna följa med mig över tusenmila hav på mina äventyrsfärder”.
Det är även vad hum.kand. Marit Lindqvist förmedlar med sin djupdykning i den färgstarke äventyrarens liv. Marit Lindqvist är litteraturvetare och kulturredaktör på Svenska Yle. Hon har tidigare bl.a. redigerat och gett ut två volymer med Elmer Diktonius brev tillsammans med Jörn Donner. 

Beställ

Ladda ner ett sampelkapitel (pdf)

Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner – volym 193
SFV:s biografiserie, nr 2
ISBN 978-951-9087-11-5

 

240 sidor, rikt illustrerad

Klicka på pärmen för stor version.

Kjell Ekström:
Victor Westerholm - landskapsmålaren | pedagogen | museimannen

Victor Westerholm (1860-1919) var en av Finlands käraste landskapsmålare. Denna rikt illustrerade biografi ger en helhetsbild av hans liv – från att talangen tidigt upptäcktes, till studier i utlandet, och till bildandet av den s.k. Önningebykolonin på Åland, där konstnärer från Finland och Sverige samlades i nästan tre decennier. Westerholms familjeliv och harmoniska äktenskap med Hilma (f. Alander) skildras, och berättelsen varvas även med de konstnärliga motgångarna i samband med hans impressionistiska experiment och de återkommande depressionerna. De sista årens utställningsframgångar och Westerholms förtida död avslutar boken, som dessutom beskriver hans karriär som konstlärare och museintendent i Åbo.

Bokens författare, konstnären och etnologen Kjell Ekström, leder verksamheten vid Önningebymuseet. Ekström har tidigare skrivit ett tiotal böcker inom ämnet åländsk konst och lokalhistoria. Han har erhållit Landskapet Ålands kulturpris 2008 liksom Svenska Kulturfondens kulturpris 2007 och Svenska folkskolans vänners folkbildningspris år 2007.

Ladda ner ett sampelkapitel (pdf)

Beställ

SFV:s biografiserie, nr 1
98 sidor, 22x22 cm
Författare: Kjell Ekström
ISBN: 978-951-9087-10-8

96 sidor, rikt illustrerad

Klicka på pärmen för stor version