SFV föddes ur samhällsbehov


SFV grundades 1882 för att starta folkskolor och bibliotek och för att ge ut skrifter till den svenskspråkiga befolkningen i Finland. 

En sammanfattning av SFV:s historia får du genom att se på kortversionen på svenska av den finskspråkiga tv-dokumentären "Rahvaan asialla", som hade premiär på MTV3 år 2014:

Milstolpar

1881

Wilhelm Grefberg börjar förbereda bildandet av en förening för folkupplysning i Helsingfors.

1882

SFV:s stadgar godkäns av Kejserliga Senaten den 30 mars. Det konstituerande mötet hålls i Societetshuset i Helsingfors den 3 juni.

1882

SFV börjar verka för bildandet av folkskolor med kringresande "emissarier" och ombud, och stöder existerande skolor genom att betala lärarlöner.

1883

Den första skriften i SFV:s skriftserie utkommer - en levnadsteckning över den amerikanske presidenten James Garfield.

1886

SFV-kalendern (SFV:s årsbok) utkommer första gången.

1891

Den första sång- och musikfesten i SFV:s regi sker 4-9 juli i Ekenäs. Huvuddirigent är Martin Wegelius..

1912

SFV stöder sammanlagt 110 småskolor, och inrättar en tjänst som konsulent för småskolorna, med 7 månaders resetid årligen.

1918

Inbördeskriget försvårar SFV:s verksamhet. Stöd- och bidragsgivningen fortsätter.

1919

Föreläsnings- och studiecirkelverksamheten organiseras i en egen byrå, ledd av Evy Björkman.

1921

Den 1 augusti träder läropliktslagen i kraft, och småskolorna inlemmas i det allmänna skolsystemet. SFV fortsätter stöda privata svenska småskolor.

1922

Det första numret av SFV:s tidskrift Svenskbygden kommer ut i januari. Det sista numret utkommer 2015, då SFV-magasinet tar över.

1926

Den sista sång- och musikfesten i SFV:s regi sker i Åbo 1-4 juli. Därefter arrangeras festerna av Finlands svenska sång- och musikförbund.

1929

Karl Oskar Lesche och hans syster Berta Lesche donerar hela fastigheten vid Annegatan 12 i Helsingfors till SFV. Kansliet flyttar in år 1934.

1942

SFV:s Folkbildningspris instiftas på initiativ av skolrådet John Österholm.

1943

SFV inrättar Svenska brevinstitutet i Finland, med ett omfatttande undervisningsprogram.

1962

SFV firar sina 80 år genom att första gången dela ut Folkbildningsmedaljen.

1965

SFV:s Kulturpris instiftas. Prissumman betalas ur Signe och Ane Gyllenbergs fond "för väl utförd gärning Finlands svenska kultur till fromma".

1970

SFV:s brevinstitut överförs till en stiftelse. Man samarbetar med radio och TV, och förmedlar även undervisning som siktar på akademiska vitsord.

1973

SFV tar över Finns folkhögskolas verksamhet och moderniserar kursutbudet. Elevtillströmningen mer än fördubblas.

1975

Lagen om statsbidrag till studiecirklar innebär att SFV tar över den föreläsnings- och studiecirkeverksamhet som utlokaliserats till Svenska studieförbundet. Verksamhetsformen som startats av SFV sextio år tidigare återförenas därmed med SFV.

1982

Hagforsmedaljen delas första gången ut under SFV:s 100-årsjubileum.

1982-1985

Den första upplagan av Uppslagsverket Finland utkommer.

1986

Den årliga litterära tävlingen för under 30-åringar, Arvid Mörne-tävlingen, startar.

1990

SFV:s Topeliuspris och Publicistförbundets publicistpris slås ihop till Topeliuspriset - det finlandssvenska publicistpriset. Priset ges för en aktiv jounrnalistisk gärning.

2004

Den litterära tävlingen för över 30-åringar, Solveig von Schoultz-tävlingen, startar.

2005

SFV:s storsatsning, SFV-huset G18 vid Georgsgatan 18, invigs i oktober.

2011

Brobyggarpriset på 10 000 euro instiftas. Priset tilldelas en person som ökat förståelsen och toleransen för det svenska i Finland.

2012

Christoffer Grönholms pris på 10 000 euro instiftas. Priset delas ut som ett kulturpris till en lärare som undervisar i svenska i en finskspråkig läroinrättning.

Professor Henrik Meinander berättar om bakgrunden och kontexten till att SFV bildades år 1882. Inspelningen är från 2007, då SFV fyllde 125 år:

 

 


SFV:s historiska porträttgalleri