87645.jpg

Välkommen till SFV:s monter på Bokmässan i Helsingfors!

03.10.2023 kl. 10:38
Möt oss i SFV-montern i Bokbyn även i år! Vi lanserar en SFV-biografi, och berättar gärna om våra verksamhet, bland annat hur du kan starta en bokcirkel och få bidrag från SFV:s studiecentral. Bokmässan pågår den 26–29 oktober.

Text: Rabbe Sandelin
Bild: Pia Pettersson


SFV-program under mässan

SFV-biografin över Ina Colliander får sin officiella lansering på scenen Blåbärslandet fre 27.10 kl. 15.30. Efter scenprogrammet signering i SFV-montern. 

Solveig von Schoultz-tävlingens prisutdelning sker på scenen Fiskehamnen lö 28.10 kl. 14.30. Efteråt kan du plocka upp boken med premierade noveller gratis i SFV-montern.


SFV-montern är en öppen, lättill­gänglig plats där mässbesökaren kan bekanta sig med alla SFV-aktiviteter som gäller läsning. Du kan bekanta dig med årets nya SFV-biografi över Ina Colliander, samt köpa den och andra SFV-biografier till rabat­te­rat mässpris.

I tillägg till bio­grafierna över finlandssvenskar som inte får glömmas bort, betonar vi även bokcirkelverksamheten, där SFV inte bara förmedlar statligt stöd för cirklarna, utan även erbjuder kostnadsfria och färdiga diskussionsunderlag för en handfull aktuella och utvalda böcker av finlandssvenska författare. De bokcirklar som utnyttjar SFV:s Läs med vännerna-koncept får dessutom en hälsning från författaren, och möjlighet att köpa de aktuella böckerna förmånligare via Schildts & Söderströms, Förlaget M, eller utvalda bokhandlar i Svenskfinland.

SFV:s monter på bokmässan 2022 ser likadan ut som den kommande montern 2023, öppen och inbjudande, med tre vita furkantiga bokbord

SFV-montern följer i år samma koncept som på bilden från 2022. SFV-biografierna och läsaktiviteter ligger i fokus, men det går att diskutera alla SFV-verksamheter med SFV:s mässvärdar, varav vanligtvis åtminstone två är på plats.

En del av den finlandssvenska Bokbyn. SFV-montern är i år placerad nära Blåbärslandet, i det gemen­samma området för finlands­svenska förlag och organsiationer, Bokbyn. Bok­byns placering är ny för i år, den ligger alldeles nära Mässcentrums norra ingång, när­mast parkeringshuset. Kommer du in via huvudingången kan du efter trapporna till mässområdet ta till vänster och pro­menera hela den långa huvud­gången till slut. Välkommen!