87954.jpg

Sammanlagt 62 nya läromedel produceras med stöd av fonderna

17.11.2023 kl. 08:05
Produktionen av svenskspråkiga läromedel för yrkesutbildningen är ännu blygsam. Även om de finlandssvenska fondernas läromedelsgrupp under de senaste åren jobbat för en ökad läromedelsproduktion för yrkesutbildningen och ökat anslaget, ligger utmaningen i att få in fler ansökningar. I år produceras två läromedel med stöd av fondbidrag.

Bild: Frida Lönnroos

– Vi hoppas givetvis att vi ska se en ökning i antalet ansökningar för läromedel för yrkesutbildningen, säger Åsa Rosenberg, ordförande i Samarbetsgruppen för läromedelsunderstöd och ombudsman vid Svenska kulturfonden. Processerna är nya och bör få ta sin tid, men vi hoppas och tror att de läromedel för yrkesutbildningen som nu produceras skall sporra till att producera  läromedel för flera ämneshelheter.

I år delar de finlandssvenska fonderas läromedelsgrupp ut sammanlagt 250 727 euro fördelat på 114 enskilda bidrag till författare, översättare och sakgranskare för produktionen av sammanlagt 62 läromedel – de flesta digitala. Av dessa riktas 15 läromedel till den grundläggande utbildningen, 46 till gymnasiet och 2 till yrkesutbildningen. 

– Antalet ansökningar för läromedel för gymnasiet enligt den nya läroplanen har gått ner. Däremot ökar produktionen av nya läromedel för den grundläggande utbildningen igen efter en liten nedgång på fyra år, säger Niklas Wahlström, beredande tjänsteman i läromedelsgruppen och sektorsansvarig för utbildning på Svenska folkskolans vänner (SFV).  

Läromedelsgruppens syftet är att stödja produktionen av finlandssvenska läromedel och att arbeta för att eleverna i de svenskspråkiga skolorna i Finland ska kunna använda sig av högklassiga läromedel i samma utsträckning som de finskspråkiga eleverna och studerandena i Finland.

– Det är glädjande att se att vi idag har så många och högklassiga svenskspråkiga läromedel, och att det inom kort finns läromedel till så gott som alla moduler i gymnasiet enligt den nya läroplanen. Det skulle inte ha varit möjligt utan fondfinansieringen, säger Niklas Wahlström. 

Samarbetsgruppen för läromedelsproduktion är ett samarbete mellan Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr, SFV och Svenska kulturfonden. Till den gemensamma utdelningen bidrar SFV och Konstsamfundet med 50 000 euro var, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd med 85 000 euro och Kulturfonden med 120 000 euro.  

Ansökningstiden pågår hela året och gruppen beviljar stipendier i tre omgångar.  

Se de beviljade stipendierna år 2023 för läromedel för den grundläggande utbildningen och gymnasiet.

Se de beviljade stipendierna år 2023 för läromedel för yrkesutbildningen.

_________

Mer information:
 
Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning
Svenska folkskolans vänner
050-548 2100
niklas.wahlstrom@sfv.fi
 
Åsa Rosenberg, ombudsman
Svenska kulturfonden
0500-744 477
asa.rosenberg@kulturfonden.fi

 


PRESSMEDDELANDE - får fritt publiceras

Helsingfors den 17 november 2023