88269.jpg

Fem vinnare i tävlingen Snälla hjältar 

28.11.2023 kl. 11:57
Det var ingen lätt uppgift för juryn att välja ut fem vinnare. Sammanlagt 105 fantasifulla, mångsidiga, tankeväckande och överraskande bidrag skickades in till årets Snälla hjältar-tävling, vars övergripande tema var empati. I år ordnades tävlingen för de skolor som är med i SFV:s skolnätverk BRAVO! och Haru. 

De fem sinsemellan jämbördiga vinnande bidragen är skapade av (i alfabetisk ordning):  

  • Eklöfska skolan, årskurs 4, Borgå 
  • Grundskolan Norsen, Cygnaeus-enheten årskurs 3–4 A, Helsingfors 
  • Kaskö svenska skola årskurs 1–6, Kaskö 
  • Kirjala skola åk 1–2, Pargas 
  • Zacharias Topeliusskolan åk 3, Helsingfors 

Priset är 500 euro per klass som ska användas för en gemensam upplevelse eller ett inköp till klassen.

Se bidragen och läs juryns motiveringar på www.bravoskolor.fi