89045.jpg

Temaåret för bildning engagerar också SFV

26.02.2024 kl. 10:00
– Vi vill fortsätta ge glöd åt bildningsdiskussionen och därför är vi med och samarbetar kring programmet, säger Anna-Karin Öhman vid SFV. Det nationella temaåret för bildning har utlysts av Undervisnings- och kulturministeriet.

Text: Camilla Lindberg, foto: Marie Lillhannus

Inspirationskällan är Finlands äldsta stiftelse – Folkupplysningssällskapet sr.  (Kvs-stiftelsen) – som firar 150 år i år och som nu välkomnar alla med och ordna evenemang.

Hållbar framtid, nyfinlän­dare och läskunnig­het är exempel på om­råden som utgör rygg­raden under Temaåret för bildning 2024.

SFV planerar att bidra med innehåll i samarbete med andra parter, till exempel Åbo Akademi, Bildningsalliansen och Hanaholmens kulturcenter.

– Vi vill sammanföra och samarbeta med andra aktörer för att få större genom­slagskraft. Då undviker vi samtidigt att program går på varandra, säger Anna-Karin Öhman som är sektoransvarig för fri bildning vid SFV.

Bakom initiativet att utlysa ett helt år i bildningens tecken står Undervisnings- och kulturministeriet. Det sker i samarbete med Folkupplysningssällskapet sr. (Kvs-stiftelsen), som är sakkunnig inom fritt bildningsarbete och livslångt lärande sedan 150 år. Under temaåret ingår också andra högaktuella ämnen som medkänsla och digitalisering.

Målsättningen är kort och gott att för­stärka bildningens relevans i männi­skors vardag och nytolka vad begreppet innebär i dag och i framtiden. Stiftelsen inbjuder nu olika aktörer och nätverk att delta med evenemang.

Genom projektet ville vi ge mera glöd åt bildningen, helt enkelt en nytändning åt bildningsdebatten på svenska i Fin­land.

Hållbarhetsbegreppet finns med under hela temaåret, och det är också någonting som SFV har i åtanke.

– Vi vill gärna sprida material som redan finns och som fortfarande är mycket aktuellt och användbart, säger Anna- Karin Öhman.

Hon nämner projektet Bildningskraft som innehåller element som kommer att återanvändas under temaåret. Det här projektet har SFV redan arbetat med i många år. En del av materialet har producerats i samarbete med Hbl, och på projektets webbplats finns olika bildande samtal och en uppsättning bildningsessäer av Jonas Ahlskog med lite djupare innehåll.

– Genom projektet ville vi ge mera glöd åt bildningen, helt enkelt en nytändning åt bildningsdebatten på svenska i Fin­land, säger Anna-Karin Öhman.

Den som vill medverka under temaåret kan meddela intresse genom att fylla i ansökningsblanketten som finns på Folkupplysningssällskapets webbsida. Just nu finns det ännu sparsamt med evene­mang på svenska.

– Men det har kommit in ett finlands­svenskt litteraturseminarium där man varje höst marknadsför tre författare från Svenskfinland i Göteborg med omnejd, säger stiftelsens informatör Elina Heiskanen.

Hon blir glad när hon hör att SFV har programpunkter under arbete.

En av de lite mer udda arrangörerna är det hobbybaserade Finska Fiskeboks­biblioteket (Suomen kalakirjasto) i Muonio som ordnar en finsk föreläs­ning om hur litteraturen kan påverka individens fiskintresse.

Vill du också medverka under tema­året?

Ämnesområdena är breda och omfattar till exempel ungdomsarbete, idrott, utbildning, konst och kultur eller vetenskap. Elina Heiskanen berättar att den sökande till exempel kan vara en aktör inom den privata eller offentliga sektorn, eller höra till något nätverk eller annan sammanslutning. Som exempel nämner arrangörerna kommuner, branschföretag inom olika branscher, läroanstalter, medborgarorganisationer, hobbygrupper eller hembygdsföre­ningar.

– Till och med husbolag kan ordna evenemang självständigt eller genom ett gemensamt nätverk, säger Elina Heiskanen.


Temaåret för bildning

  • Temaåret för bildning 2024 har utlysts av Undervisnings- och kulturministeriet och arrangeras i samarbete med Finlands äldsta stiftelse för bildnings­arbete och livslångt lärande, Folkupplysnings­sällskapet sr (Kvs-stiftelsen), som i år firar sitt 150-årsjubileum.
  • Det praktiska förverkligande leds av en kommitté där olika aktörer medverkar. Kommitténs ord­förande är Europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen.
  • Du hittar mer info och ansökningsblanketter på sivistys.fi
  • Här hittar du material och information om SFV:s projekt Bildningskraft.