89155.jpg

SFV-föreningarnas årsmöten

27.02.2024 kl. 16:10
Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner håller årsmöte 26.3. Svenska folkskolans vänners årsmöte är 25.4. Till vilken förening hör du? Läs mer i artikeln.

Om du blivit medlem genom att du fyllt i medlemsformuläret här på webben (sfv.fi/blimedlem), fyllt i ett medlemskort på till exempel en mässa eller om du ringt oss, så är du medlem i Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf. 

Till medlem i Svenska folkskolans vänner rf kallas man av föreningens styrelse. Du kan alltså inte själv ansöka om att bli medlem i huvudföreningen.

Läs mer om de två föreningarna här


Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf kallar till årsmöte den 26 mars kl 12 på SFV:s kansli, Annegatan 12, fjärde våningen. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Vi önskar att medlemmar som tänker delta anmäler sig på förhand. Man kan delta på distans.


Läs mer och anmäl dig här 
 


Svenska folkskolans vänner rf kallar till årsmöte den 25 april kl 15 på SFV:s kansli, Annegatan 12, fjärde våningen. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. De medlemmar som önskar utöva sin rösträtt på mötet ska anmäla sig på förhand. Man kan delta på distans.

Läs mer och anmäl dig här 


Kallelser till årsmötena ingår i HBL och Vasabladet senast två veckor innan mötet hålls.