JHO–utbildning för styrelsemedlemmar

20 januari 2024 kl. 09.00 – 16.45

Som förtroendevald är du i nyckelposition. Du kan spela en avgörande roll i organisationens utveckling och framtid genom att ställa och driva de rätta frågorna. Men för att göra det framgångsrikt och med en genomtänkt insats behövs kunnande och kompetens. Att fördjupa sig i alla områden som en styrelse hanterar tar tid – något det flesta av oss har brist på.  

JHO-utbildningen för styrelsemedlemmar i civilsamhället är skapad för dig som vill utveckla de färdigheter och kunskaper som är avgörande för att framgångsrikt navigera i styrelsearbetet – allt från smidigt samarbete inom styrelsen till att hantera stora organisationers ekonomi. Under utbildningen går vi också igenom styrelsens roll och ansvar samt hur man förutser framtida möjligheter och utmaningar.  

Då du gått kursen kommer du som förtroendevald att kunna agera med större säkerhet och effektivitet och har fått en strategisk framsyn. Välkommen med! 

Utbildningen startar i januari 2024 och är uppbyggd av en närstudiedag och tre digitala kvällsträffar med föreläsningar av experter, praktiska uppgifter och kunskapsutbyte.

JHO kommer från Järjestön hallitusosaaja, som är namnet för den motsvarande finskspråkiga utbildningen.


Vi kör igång hela utbildningen med en närstudiedag i Helsingfors lördag 20.1.2024 kl. 9–16.45 med bland annat följande innehåll:

 • ledarskap i organisationen och styrelsearbete tillsammans med Anna Litonius VD för Folkhälsan Välfärd,
 • roller och ansvar i organisationen tillsammans med jurist Martin Löfman från Stiftelser och fonder
 • organisationens strategiska ledarskap tillsammans med SFV:s kanslichef Johan Aura,
 • fungerande styrelsearbete och interaktion tillsammans med SFV:s pedagogiska planerare Amy Jägerskiöld och föreningssakkunniga Malin Ström.
   

Anna Litonius, Martin Löfman, Johan Aura, Amy Jägerskiöld och Malin Ström.


Därefter följer tre digitala kvällsträffar 25.1, 1.2 och 8.2.2024 kl. 17.30–19.30 med följande teman:

 • 25.1 God förvaltning i verksamheten med Martin Löfman från Stiftelser och fonder
 • 1.2 Framsynsarbete i styrelsen med Amy Jägerskiöld
 • 8.2 Ekonomin i ett förbund eller större förening med Christoffer Granholm, från Ernst & Young

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som är styrelsemedlem på förbunds- och distriktsnivå eller i en föreningar med anställd personal. 

Efter utbildningen kommer du att kunna: 

 • Navigera med självförtroende i ditt styrelseuppdrag, och agera ansvarsfullt. 
 • Främja en smidig interaktion i styrelsen genom din egen insats. 
 • Stärka god förvaltning i organisationens styrelse, vilket ger ökad effektivitet.
 • Analysera och förstå organisationens ekonomiska dokument.
 • Utvärdera och anpassa organisationen till förändringar i den miljö där organisationen verkar, för att säkerställa långsiktig framgång. 


Utbildningskonceptet och materialet för JHO-utbildningen, järjestön hallitusosaaja, är standardiserad och har tagits fram gemensamt av studiecentralerna i Finland. Den svenskspråkiga utbildningen ordnas av SFV:s studiecentral och kan ge studiepoäng.

Då du anmäler dig, skriv i meddelanderutan vilken organisation du representerar och hur många års erfarenhet du har av styrelsearbete. Anmälan är bindande och deltagaravgiften är 250 euro. I avgiften ingår lunch- och kaffeservering under närstudiedagen. 

Sista anmälningsdag är 10.1.2024. 

Jag vill anmäla mig till utbildningen

För mer information, kontakta Malin Ström tfn 050 526 2295, malin.strom@sfv.fi 

För oss är hållbarhet viktigt. När du anmäler dig till en utbildning räknar vi med att du deltar. Får du skäligt förhinder – avboka i god tid så att någon annan kan delta i stället. På så sätt bär vi ett socialt och ekonomiskt ansvar, och arbetar för ekologisk hållbarhet tillsammans.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Bild: Marie Lillhannus


Plats
SFV huset G18 och nätet
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors