Ordförandekurs

12 mars 2024 kl. 18.30 – 20.00

Är du ny som ordförande eller vill du uppdatera dina kunskaper?

Vi går igenom vad du som ordförande i en lokal förening behöver känna till, du får också inspiration till ditt engagemang och tips på hur du kan organisera arbetet i din förening.

Kursen hålls online och handleds av Malin Ström, sakkunnig och ansvarig för Föreningsresursen – en webbplats som erbjuder föreningskunskap, tips och råd gällande föreningsliv i Finland. Under tillfället kommer du att ha möjlighet till kunskapsutbyte med andra deltagare.

Anmäl dig senast 10.3. Välkommen med! 

Jag vill anmäla mig till utbildningen

Kontaktperson: Malin Ström 050 526 2295, malin.strom@sfv.fi.

Zoom-länken till utbildningen skickas några dagar innan tillfället.

För oss är hållbarhet viktigt. När du anmäler dig till en utbildning räknar vi med att du deltar. Får du skäligt förhinder – avboka i god tid så att någon annan kan delta i stället. På så sätt bär vi ett socialt och ekonomiskt ansvar, och arbetar för ekologisk hållbarhet tillsammans. 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 

Foto: Marie Lillhannus


Plats
Nätet