Aikuiskasvatuksen perussanasto

AIKUIS
Platsbeskrivning
Helsingfors
Aktörer
upphovsman: red. Anne Rosenius, Kimmo Absetz, Timo Toiviainen
förläggare: Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö - Finnish Adult Education Association
Ämnesord
ordböcker, vuxenpedagogik, vuxenutbildning, vuxenundervisning
Tid
1998
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
9519733957