Svenskbygden

Svenskbygden var SFV:s tidskrift från 1922 till 2014.
ISSN 0356-1755 (Från 1978-2014)

I januari 1922 kom det första numret av SFV- tidningen Svenskbygden ut. Initiativtagare och förste redaktör var föreningens dåvarande sekreterare Einar Pontán, som också synbarligen var upphovsman till namnet – ingenting om namnet finns bevarat i de styrelseprotokoll från året innan, där beslut om en en tidning tas. På första sidan slår redaktören bland annat fast att ”Svenskbygden skall innehålla uttalanden i bildningsfrågor, dels av mera allmän art, belysande kulturella förhållanden och strömningar i vårt land och utom detsamma, dels hänförande sig till särskilda grenar av bildningsarbetet”.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner r.f.
ägare: Svenska folkskolans vänner r.f.
Ämnesord
föreningar, finlandssvenskar, tidskrifter
Tid
1922 - 2014
Typ
Samling
Media id/signum
S
Skapat 18.06.2015 av Lasse Sundman
Uppdaterat 18.06.2015 av Import