2999 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Kronobergsboken 1979-80 KRONOBERGSBOKEN1980
Kropp, själ och ande PERRET, Louis1986
Kuddnäs SCHALIN, Zachris1935
Kuka kukin on KUKA2011
Kuka kukin on KUKA2008
Kuka kukin on (Aikalaiskirja) KUKA1954
Kuka kukin on (Aikalaiskirja) KUKA1966
Kuka kukin on (Aikalaiskirja) KUKA1970
Kuka kukin on (Aikalaiskirja) KUKA1949
Kuka kukin on (Aikalaiskirja) KUKA1964
Kuka kukin on (Aikalaiskirja) KUKA1974
Kuka kukin on (Aikalaiskirja) KUKA1978
Kuka kukin on (Aikalaiskirja) KUKA1960
Kultur och förståelse NYNÄS, Peter1998
Kulturell stabilitet och förändring LEISIÖ, Timo.1995
Kulturen i informationssamhället KULTUREN1996
Kulturen och resurserna ULFVENS, Levi1994
Kulturens studia generalia KULTURENS2009
Kulturförhållanden under franska revolutionen 1 SÖDERHJELM, Alma1903
Kulturförhållanden under franska revolutionen 2 SÖDERHJELM, Alma1903
Kulturinstitutioner WOLF-KNUTS, Ulrika1983
Kulturkokbok KULTUR2014
Kulturlexikon Finnland KULTURLEXIKON1998
Kun lyhdyt syttyvät = When the lanterns are lit AEJMELAEUS, Salme1994
Kungasocken som blev stad HUMMELIN, Keijo2006
Kungen kommer MARTIN, Knut1943
Kungl. Västmanlands regementes historia. Femte delen. SPARRE, SIXTEN A:SON1933
Kungliga Österbottens infanteriregemente under Gustaf... PETANDER, C.-B. J.1975
Kungliga Österbottens regemente 1723-1771 PETANDER, C.-B. J.1973
Kungliga Österbottens regemente under Karl XII:s tid PETANDER, C.-B. J.1971
Kungsvägen GARDBERG, C. J.1994
Kuninkaita ja alamaisia KUNINKAITA2000
Kunnallislait selitettyinä ITKONEN, Rieti1935
Kunskapens knytkalas KUNSKAPENS2000
Kuntalaisten kunta ja valtio SANDBERG, Siv1997
Kuopion lukio WANNE1959
Kust till kust OLSSON, Gits1984
Kuusamo TOLVANEN, Erkki J.1964
Kuvataiteilijat 1979 KUVATAITELIJAT1979
Kvevlax ungdomsförening KJELLMAN, Sven-Erik2003
Kvinnoborgen Högvalla LÖNNQVIST, Bo2001
Kvinnohistoria i öst och väst KVINNOHISTORIA1995
Kvinnorna i Mannerheims liv VLASOV, Leonid2002
Kvinnorna i Önningebykolonin KVINNORNA2011
Kvinnornas Helsingfors KVINNORNAS2010
Kvinnoträdet ÖSTERBERG, Anna-Lisa1980
Kymenlaakson lukemisto KYMENLAAKSON1965
Kymin osakeyhtiö 1872-1947 HOVING, Victor1947
Kymmene aktiebolag 1918-1939 Historik1972
Kyrkogårdskonst KYRKOGÅRDSKONST1919
Kyrkotukten i Vörå under 1700-talet LÖNNQVIST2010
Kyrkslätt socken del 1-3 ROSBERG, J. E.1901
Kyrkslätts hembygdsförening under 50 år KYRKSLÄTT1963
Kåtnäs skolas historik 1904-2004 Kåtnäs folkskola2004
Källan till rikets vanmagt CHYDENIUS, Anders1972
Känt och okänt folk och fä HULDÉN, Lars2008
Kärlek och politik SÖDERHJELM, Alma1933
Kärleksruset LAGERBORG, Rolf1925
Käytännön sanakirja = Praktisk ordbok CANNELIN, Aulis1944
Köklax svenska folkskola - Kungsgårdsskolan 1906-2006 BACKMAN, Sigbritt2006
Köra bil på landet och rädda klimatet BAHR, Jenny von2009
L’art moderne en Finlande TIKKANEN, J. J.1926
La Finlande et les finlandais REUTER, O. M.1889
Lakiasiain käsikirja LAKIASIAIN1936
Lakikirja LAKIKIRJA1941
Landet Luipinen HULDÉN, Lars2008
Landsbygd - Framtidsbygd LANDSBYGD1989
Lantbrukskalender LANTBRUKS1964
Lantbruksundervisningen på Åland 100 år JANSSON OLOF M1988
Lappfjärds folkhögskola LAPPFJÄRD1996
Lappfjärds ådals historia 1850-1970 ERÄNEN, Kimmo2017
Lars Gabriel von Haartman BONSDORFF, L.G von1946
Larsmo LARSMO2006
Larsmobåten BJÖRKSKOG, Fredrik
Lasses läroår PÖYSTI, Lasse1990
Latin lives! HELEN, Tapio1998
Le Français Chez Vous 1 APPIA, H.1965
Le re´gime de la presse pendant la re´volution francaise SÖDERHJELM, Alma1900
Learning to understand a linguistic minority LEARNING1997
Lefnadsminnen REIN1918
Leivos LÖNNQVIST, Bo1997
Leo Mechelin REIN, Th.1915
Leonardo da Vinci WILLIAMS, Jay1965
Leonardo och andra HAMBERG1993
Lepplax LEPPLAX2013
Leschehemmet 40 år Stiftelsen Lesches Åldringshem 1957-19971997
Lettland ZILE, Monika1987
Levande historia CAVONIUS, Gösta1992
Levnadsminnen BORN1954
Liber Scholae Wasensis 1722-1830 WANNE1970
Life in two languages LIFE1997
Lifslinjer KEY1906
Lijnwäfware Erich Sunbergs släktförening SUNDBERG1990
Lik martallen som rågfältet MEINANDER, Henrik1996
Lindkoski folkskola JOHANSON2010
List of Publications of Societas Scientarium Fennica ... LIST1977
Liten kugge i stort spel WIKMAN, Leo
Litteratur och livskunskap REJMAN, Katarina2013
Litteratur om böcker, bibliotek,arkiv MANNIL, Ragnar1996
Litteraturen och den nationella identiteten LITTERATUREN1993