2999 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Den finlandssvenska dikten. 2 TOPELIUS, Zacharias2001
Den finlandssvenska dikten. 3 TAVASTSTJERNA, K. A.2001
Den finlandssvenska dikten. 4 MÖRNE, Arvid2001
Den finlandssvenska dikten. 5 SÖDERGRAN, Edith2001
Den finlandssvenska dikten. 6 BJÖRLING, Gunnar2001
Den finlandssvenska dikten. 7 DIKTONIUS, Elmer2001
Den finlandssvenska dikten. 8 ENCKELL, Rabbe2001
Den finlandssvenska dikten. 9 SCHOULTZ, Solveig von2001
Den franska revolutionen SÖDERHJELM, Alma1924
Den första festdräkten LEHTO, Marja-Liisa1988
Den gamle herrn STOLT, Sofia2011
Den Gastronomiska Hästen HIRN, Sven2002
Den glömda historien - Om svenska öden och äventyr i öster under tusen år Historia2011
Den italienska Sappho FRENCKELL-THESLEFF, Greta von1955
Den levda kroppen och den upplevande människan ØSTERN, Tone Pernille1999
Den livsupplysande texten BERGSTEDT, Bosse1998
Den lyckliga nationen LYCKLIGA2008
Den moderna liberalismens kännetecken BONSDORFF, Göran von1953
Den nordliga dimensionen HEIKKILÄ, Markku2006
Den nuvarande språklagstiftningen i Finland BORN, Ernst von1934
Den nya gudstjänsten WISTINGHAUSEN, Kurt von1977
Den nödvändiga grannen MEINANDER, Henrik2001
Den osynliga damen KRUSKOPF, Erik2013
Den osynlige gästen AXBERGER, Gunnar1956
Den sista skutan WESTERHOLM, Sten2008
Den siste lantmarskalken BORN, Eric von1962
Den stora modeboken KYBALOVA, Ludmila1969
Den stora revolutionen SÖDERHJELM, Alma1927
Den stora revolutionen SÖDERHJELM, Alma1927
Den stora ryska revolutionen HUMBLE, Verner1917
Den svenska folkstammen i Finland DEN1940
Den svenska litteraturen. I-VI DEN1987
Den svenska nationaliteten i Finlands samlingsrörelse 1921
Den svenska sången SVENSKA1940
Den svenskspråkiga folkrörelsen i Finland WENNERSTRÖM, Thorsten1934
Den svenskspråkiga folkskollärarutbildningen i Finlan... CAVONIUS, Gösta1988
Den talande bokens poetik KNIP-HÄGGQVIST, Elizabet2010
Den tredje sektorn ISAKSSON, Per-Erik1997
Den unge Mannerheim JÄGERSKIÖLD, Stig1964
Den åländska segelsjöfartens historia KÅHRE1940
Den äktfinska svallvågen - Några reflexioner 1935
Den östligaste svenska SIREN2005
Der Junge Schumann SCHUMANN, Robert1910
Det Danska itinerariet" GALLÉN, Jarl1993
Det demokratiska statsskicket STAAFF, Karl1917
Det ekonomiska tidevarvet i Finlands litteraturhistoria HULTIN, Arvid1910
Det forntida Östersverige och svenskdomen EKHAMMAR, Hugo.1944
Det framtida Stockholm = Stockholm in the future MARKELIUS, Sven1946
Det fria finland formas Historia1980
Det främmande ögat SÖDERHJELM, Alma1921
Det fördömda kapitalet SAMUELSSON, Kurt1970
Det förskräckliga åländska kriget JOHNSSON, Raoul2015
Det gamla Helsingfors LEPPO, Markus1979
Det gamla Kyrkslätt BACKMAN, Sigbritt2003
Det gamla, vackra Helsingfors ROININEN, Veikko1981
Det gamla, vackra Helsingfors ROININEN, Veikko2003
Det hotade Israel TINGSTEN, Herbert1957
Det kyrkliga livet i Maxmo KYRKLIGA2007
Det lackar mot jul BOUCHT, Charlotta2003
Det lyser i prästgårdsfönstret DET2007
Det miljövänliga kontoret HOLM, Fredrika1991
Det odelade finska biskopsstiftets herdaminne LEINBERG, K. G1894
Det politiska systemets legimitet sett från medborgar... LILLBACKA, Ralf1993
Det självständiga Finland UOLA, Mikko2007
Det som har varit, det som är SCHOULTZ, Solveig von1999
Det svenska Finland DET1923
Det svenska Finland DET1922
Det svenska Finland DET1921
Det unga Esbo Rask, Henry2006
Det äldsta finlandssvenska bygdebiblioteket GARDBERG, Carl-Rudolf1937
Det är liljor i min säng DET2006
Detta är ingen sanning ; Som en februarifjäril DETTA2008
Diakonissan Karin DIAKONISSAN2017
Dialekter och småstadsspråk 2015
Dialog ÖSTERBERG, Anna-Lisa1974
Dickursby skola EKLUND1996
Die Hausgeräte der alten Mesopotamier nach sumerisch-... SALONEN, Armas.1965
Die Meister der holländischen und flämischen Malerschulen BODE, Wilhelm von1956
Die russische realistische malerei des 19. Jahrhunderts FIALA, Vladimír1953
Die sprachliche Struktur Finnlands 1880-1950 KLÖVEKORN, Martin1960
Die Vorläufer des Neuerer Sozialismus KAUTSKY, Karl1895
Die Vorläufer des Neuerer Sozialismus KAUTSKY, Karl1895
Die Ziegeleien im alten Mesopotamien SALONEN, Armas.1972
Different learners - different math? DIFFERENT2009
Dikten genom tiderna MATTSSON, Börje1970
Dikten ger tröst och glädje STRANDÉN, Gertrud2002
Diktonius DONNER, Jörn2007
Dikturval II Söderströms diktsamling II1967
Dimensioneringen av och rekryteringen till den svensk... DIMENSIONERINGEN1993
Diplomingenjörer och arkitekter 1965 DIPLOMI1965
Diplomingenjörer och arkitekter 1973 DIPLOMI1973
Diplomingenjörer och arkitekter 1982 DIPLOMI1982
Distans och närhet ENGSTRÖM, Nils Göran1991
Dockskåpets hemlighet LÖNNQVIST, Bo2016
Donatorernas bok - Människorna bakom fonderna i Svenska litteratursällskapet i finland Historik2010
Dramatiska dikter. Andra bandet TOPELIUS, Zacharias1903
Dramatiska dikter. Första bandet TOPELIUS, Zacharias1903
Drömmar och kultur PALMENFELT, Ulf1992
Drömmen om Österbotten - Harry Schauman och hans arv till hemlandskapet Biografi om Harry Schauman2021
Drömmen, vägen, målet LILJESTRÖM, Erik2013