2999 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Musik, sång, fest 1891-1991 MUSIK
Plan commode de Paris PLAN
Med ordet som vapen APPEL, Erik
Runar Stenlund - ett liv som båtbyggare STENLUND, Sven
Brödrahjälp i 50 år JOHANSSON, Ulf
En bärande idé i 100 år FINNE, Bo
Estlandssvenska kyrkominnen ESTLANDSSVENSKA
Harry Schaumans stiftelse JERN, Kurt
Lyriker och berättare MÖRNE, Arvid
Svenska folkets underbara öden GRIMBERG, C
Noitavaimo ja neitsytäiti KATAJALA-PELTOMAA, Sari
Elämä järjestykseen ilman rahtuakaan itsekuria PASSIG, Kathrin
Samlade skrifter av Stig-Björn Nyberg NYBERG, Stig-Björn
Larsmobåten BJÖRKSKOG, Fredrik
I storm och stiltje ERIKSSON, Alfons
Historik över den svenskspråkiga skolverksamheten i V... HISTORIK
Liten kugge i stort spel WIKMAN, Leo
Samlat sekel SUNDROOS, Sirkka
Studenter och ideér KLINGE
Vad jag hört och sett LINDEBERG, Henrik,
Om kopporna och vaksinationen SKRIFTER
Runar Stenlund - ett liv som båtbyggare STENLUND, Sven
Ny titel
På forskningsresor i svenskbygden HEIKEL, Yngvar
Nyord i svenskan AGAZZI, Birgitta
Haapajärvi min hemby=Haapajärvi kotikyläni HEDBERG, Birger
Strömdals bruk - Juantehdas 1746-1946 HOVING, Victor
Lychnos LYCHNOS-1936
Svenskbygden SVENSKBYGDEN-1922
Ny titel
Sjuttiofem rika år SUNDSTRÖM, Leif
Osakeyhtiö Pulp1908-1920 LAXÉN, Herman
Svenska landsmål och svenskt folkliv SVENSKA
Öländsk bygd ÖLÄNDSK
Släktforskaren SLÄKTFORSKAREN
Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg RUNEBERG, Johan Ludvig
En konstens världsman KRUSKOPF, Erik
Bevingade ord och uttryck på främmande språk PETTERSSON, Helge
Ny titel
En bok om Houtskär. 1 HOUTSKÄR
Civilmilitärer vid Finlands armé 1718-1810 WIRILANDER, Kaarlo
Victor Westerholm EKSTRÖM, Kjell
Petit dictionnaire francais-suédois HAMMAR, Th.
Svenska reallyceum och lyceum i Åbo EKMAN196
abc stilprov ABC197
Olympiastaden Helsingfors 1952 OLYMPIAKAUPUNKI199
Palatsista kaupungintaloksi - Från palats till stadshus Björneborgs stadshus201
Mosaiikin mahdollisuudet JUUTILAINEN, Eija208
Retkiruokaa NILSSON, Pär208
Karolinen Armfelt och kampen om Finland under stora N... HORNBORG, Eirik355
Finländsk ordet och begreppet" COLLIANDER, Börje1845
Svenskt och ryskt lexikon.Förra delen A-L SVENSKT1846
Vår stad VÅR1847
Svenskt och ryskt lexikon. Senare delen M-Ö SVEDSKO1847
Krigen i Ungern 1848-49 och mitt deltagande i desamma... GÖRGEI, Arthur1852
Bilagor till andra delen af förslag till ekonomi- och... BILAGOR1857
Förslag till ekonomi- och politi-lag för storf... FÖRSLAG1857
Förslag rörande folkskoleväsendet i Finland Cygnaeus, Uno1861
Handbok i husmedicinen WISTRAND, August Timoleon1864
Passions=Betraktelser JANZON, G1865
Om den filosofiska methoden i sitt förhållande till ö... REIN, Karl Gabriel Thiodolf1868
Herdaminne för fordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift AKIANDER1869
Med Karlfeldt på Folkarestigar KARLFELDT, Erik Axel1873
Samlade sånger och visor 1-2 delen SEHLSTEDT, Elias1876
Samlade sånger och visor 3-6 delen SEHLSTEDT, Elias1878
Bevingade ord AHNFELT, Arvid1879
Finlands statskalender för skottåret 1880 STATSKALENDER1879
Program med anledning af Helsingfors lycei halfsekula... PROGRAM1881
Album utgifvet af nyländingar. VIII ALBUM1881
Suomen kansan historia YRJÖ-KOSKINEN, Yrjö Sakari1881
Förteckning öfver Filosofie-Magistrar promoverade vid... RENVALL1882
En byhistorie SKRIFTER1883
Skrifter utgifna af föreningen Svenska folkskolans vänner SKRIFTER1883-1884
James A. Garfield SKRIFTER1883
Emigrationen SKRIFTER1883
Skrifter utgifna af föreningen Svenska folkskolans vänner SKRIFTER1885-1891
På landsbygden SKRIFTER1885
Kalender KALENDER1886-1888
Norge förr och nu SKRIFTER1886
Ordbok öfver estländsk-svenska dialekterna ; Historis... FREUDENTHAL, A.O.1886-1887
Tankar i politiska frågor 1886
Folkskoleidéns utveckling i Finland från nittonde år... LÖNNBECK, Gustaf F.1887
Finlands statskalender för året 1889 STATSKALENDER1888
En framtidsman - Teckning ur språkstridernas tidehvarf 1888
Ordklyfverier GEETE, Robert.1888
Finnarne i mellersta Sverige NORDMANN, Petrus1888
Finlands statskalender för året 1900 STATSKALENDER1889
Nyländska folkseder och bruk, vidskepelse m. m ALLARDT, Anders.1889
A précis of the public law of Finland MECHELIN, L.1889
Kalender KALENDER1889
La Finlande et les finlandais REUTER, O. M.1889
Nouveau dictionnaire classique illustre´ GAZIER, Augustin.1890
Nornan NORNAN1890
Album utgifvet af nyländingar. X ALBUM1891
Skärgårdsbilder 1891
Skrifter utgifna af föreningen Svenska folkskolans vänner SKRIFTER1891-1896
Storfurstendömet Finlands grundlagar jemte ståndspriv... STORFURSTENDÖMET1891
Läsebok för folkskolans två lägre årsafdelningar LÄSEBOK1891
Kalender KALENDER1891-1893
Wasa stads historia ASPELIN, Henrik Emanuel1892